Persondatapolitik


PersondatapolitikDette website ejes af Hanne Kampler, Nygårdsvej 5, 2100 Østerbro, Hanne@kampler.dk, CVR 39130122 .

Når du tilmelder dig nyhedsbreve eller køber ydelser, lagrer vi data om dig.Data anvendes til følgende formål:

Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til markedsføring på sociale medier samt til at sende dig nyhedsbreve.

Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.


Dataopbevaring og sletning af data:

Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.Kategorier af personoplysninger:

Vi lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.Vi har fået dine oplysninger:

  • Direkte af dig via tilmelding til nyhedsbrev på hjemmesiden eller andre steder på internettet.
  • Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
  • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier.
  • En af vores databehandlingssystemer
  • Ifm. registrering i værktøjer til brug i leverancen


Behandlingsgrundlag:

Vi er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

  • Vores legitime interesse i at markedsføre Kampler ApS.
  • For at vi kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
  • For at vi kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.


Modtagere:

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlere, som er direkte underleverandører til Kampler  ApS hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.Opbevaring:

Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:


I forbindelse med nyhedsbreve:

Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage; og såfremt jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med en retlig forpligtelse.


I forbindelse med køb af ydelser eller produkter:

I forbindelse med levering af ydelser, produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi ligger inde med om dig.

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger kan du også sende en anmodning herom.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at sende en mail til hanne@kampler.dk


Tak for opmærksomheden.